banner

Rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka

V školskom roku 2011/2012 škola vypracovala projekt rozšíreného vyučovania Anglického jazyka, v rámci ktorého sa žiaci 3. ročníka budú učiť anglický jazyk selektovane, t. j.  nadané deti budú mať 5 hodín anglického jazyka týždenne. Ostatné deti sa budú učiť anglický jazyk 3 hodiny týždenne.

Deti 2. ročníka budú vybrané na základe diagnostikovania, ktoré sa uskutoční v apríli 2011, v spolupráci s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Novom Meste nad Váhom.

Od 5. ročníka sa na základe opätovného testovania vytvorí špeciálna trieda, ktorá bude pokračovať v rozšírenom vyučovaní cudzích jazykov.