banner

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2013 o 8.00 h.

V prípade priaznivého počasia sa otvorenie uskutoční na školskom dvore Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej.

V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci vo svojich triedach: I. stupeň na Komenského ulici a II. stupeň na Hurbanovej ulici.

 

Organizačné pokyny:


Dňa 2. 9. 2013 sa žiaci môžu prihlásiť na obedy v školskej jedálni, stravovanie sa začína od 3. 9. 2013.

Dňa 2. 9. 2013 môžu rodičia prihlasovať svoje deti do školského klubu v priestoroch jedálne na Komenského ulici.

Školský klub začne pracovať od 3. 9.  2013 od 6.00 hod do 16.30  hod.

Žiaci 1. ročníka si 2. 9. 2013 prinesú do školy aj školské tašky.