banner

ZÁPIS DETÍ do 1.ročníka

 

Základná škola v Starej Turej, Hurbanova ul. 128/ 25

O Z N A M U J E ,

že  ZÁPIS  DETÍ  do 1.ročníka bude v dňoch

13. a 14. apríla 2021 /utorok,streda,/

v budove ZŠ na Ul.J.A.Komenského v zelenom pavilóne  

v utorok od13,00 do 17 hod

v stredu od 13,00 do 16,00 hod

Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa

                                                zápisný lístok 

                                                preukaz totožnosti

Dotazník k zápisu si rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, prípadne priamo v základnej škole.

________________________________________________________________

 

 

Čo ponúkame Vašim deťom?

 

-       Odborné vyučovanie anglického jazyka v jazykových učebniach od 1.ročníka

-       Na 2. stupni možnosť vyučovania Aj, Nj,, Rj 

-       Výuku informatiky v 5 triedach výpočtovej techniky

-       Výuku ďalších predmetov v odborných učebniach

-       Mimoškolskú činnosť formou  krúžkov s rôznym zameraním

-       V čase mimo vyučovania môžu navštevovať ŠKD

-       Prípravu talentovaných detí na rôzne súťaže a olympiády

-       Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho výcviku

-       Navštevovanie kultúrnych podujatí mimo mesta /Piešťany, Trnava, Nitra, Bratislava,.../

-       Organizovanie školy v prírode /I.stupeň/

        

Bližšie informácie o zápise môžete získať na telefónnych číslach 7763022, 7763639, na www.zsstaratura.sk. E-mail: administrativa@zsstaratura.sk    

                                               

                                                                                                                                                       Riaditeľstvo ZŠ v Starej Turej

 

K stiahnutiu