banner

Úvodná stránka

Aktuality

O Z N A M
19.7.2018

O Z N A M

V dňoch od ... viac
Účelové cvičenia v prírode
26.6.2018

Účelové cvičenia v prírode

Dňa 25. júna 2018 sa na 2. stupni uskutočnili účelové cvičenia v prírode. Všetci žiaci sa so svojimi učiteľmi zúčastnili šiestich stanovíšť v rámci areálu Dubníka. viac25.6.2018

Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok

Majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok sa konali 20. 6. 2018 – 21. 6. 2018 ktoré boli súčasťou medzinárodnej Olympiády KALOKAGATIA 2018 viac


Dôležitý oznam pre rodičov stravníkov
21.6.2018

Dôležitý oznam pre rodičov stravníkov

Oznamujeme rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, že je potrebné, aby platby za stravu boli uhradené najneskôr do 21.6.2018. viac


MDD v Elsteri
21.6.2018

MDD v Elsteri
15.6.2018

Mladý záhradkár

Dňa 13. 6. 2018 sa v SOŠ záhradnícka v Piešťanoch uskutočnilo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý záhradkár, ktorú organizuje Slovenský zväz záhradkárov. Z celého Slovenska prišlo v dvoch kategóriách súťažiť 65 žiakov. Našu školu reprezentovalo po postupe 5 žiačok.
viac


Výtvarné sympózium
14.6.2018

Výtvarné sympózium

V dňoch 2. 6. - 8. 6. 2018 sa konal pod záštitou primátorky mesta Stará Turá, Ing. Annou Halinárovou, v hoteli Lipa štvrtý ročník Výtvarného sympózia. V tomto týždni naše mesto navštívili 9 umelci z viacerých krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Austrália), aby tu spoločne tvorili, naberali inšpiráciu, ale sa i stretávali s ľuďmi, rozprávali sa s nimi o umení, o svojich obrazoch. viac


14.6.2018

Súťaž v písaní eseje

Dňa 12. 6. 2018 sa žiačka našej školy, Henrieta Ježíková z 8.C, zúčastnila súťaže v písaní eseje v Novom Meste nad Váhom. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ z okolitých miest a obcí. Zo všetkých prác ocenila porota 5 najlepších, najtvorivejších, najzaujímavejších, medzi nimi bola i práca našej žiačky. Srdečne gratulujeme. viac


13.6.2018

Beseda o knihe s Viktóriou Drgoncovou

Dňa 13. júna 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili prezentácie knihy mladej autorky Viktórie Drgoncovej Mračná Urdisu v našej mestskej knižnici. Zaujímavú besedu s autorkou a jej vydavateľkou nielen o 2. časti trilógie, ale aj o umení písania kníh si vypočuli žiaci 9. ročníka. viac


Celoštátne kolo Pytagoriády
10.6.2018

Celoštátne kolo Pytagoriády

V dňoch 6. - 7. 6. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 39. ročníka Pytagoriády. Súťažilo sa v troch kategóriách P6, P7, P8. Naša škola mala zastúpenie v kategórii P6, v ktorej riešil úlohy žiak 6. C Marek Hluchý. Do celoštátneho kola bol vybratý po výhre v okresnom kole v Novom Meste nad
Váhom. Na celoštátnom kole získal krásne 4. miesto vo svojej kategórii, k čomu mu srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa ďalších úspechov. viac