banner

Úvodná stránka

Aktuality

Účelové cvičenia v prírode
19.9.2017

Účelové cvičenia v prírode

Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnili Účelové cvičenia v prírode pre žiakov 2. stupňa. Krásny slnečný deň sme si užili aj v spolupráci s CVČ Stará Turá, organizáciou Fénix a Streleckým klubom. Všetkým ďakujeme za zaujímavé stanovištia a krásny deň.
triedni učitelia a vedenie školy viac


Dôležitý oznam - rodičovské združenia
18.9.2017

Dôležitý oznam - rodičovské združenia

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že sa uskutočnia Rodičovské združenia:
26. septembra 2017 t. j. v utorok o 15.00 hod. pre 1. st. na Komenského ulici
27. septembra 2017 t. j. v stredu o 15.00 hod. pre 2. stupeň na Hurbanovej ulici
Zároveň sa bude 27. 9. t. j. v stredu o 16.00 hod. aj Celoškolské stretnutie zástupcov všetkých tried v Školskej jedálni na Hurbanovej ulici - bude sa prerokúvať rozpočet Rodičovského združenia na školský rok 2017/2018
Vážení rodičia, práve rodičovské združenia sú príležitosťou, kedy sa môžete informovať o správaní a prospechu svojich detí.
Vedenie školy. viac


Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018
18.9.2017

Ponuka krúžkov v školskom roku 2017/2018

Vážení rodičia a milí žiaci,
v tomto školskom roku ponúkame nasledovné krúžky, do ktorých sa môžu prihlásiť naši žiaci a venovať aj Vzdelávací poukaz, účasť na krúžkoch je bezplatná.
Vedenie školy viac


Medzinárodný deň gramotnosti
17.9.2017

Medzinárodný deň gramotnosti

Medzinárodný deň gramotnosti si svet každoročne pripomína 8. septembra... viac


Zber šípok
11.9.2017

Zber šípok

Vážení rodičia a milí žiaci,
oznamujeme Vám, že odo dnes t. j. pondelka 11. septembra 2017 sa začína zber šípok a bude pokračovať až do odvolania. Odvážené šípky s menom, triedou, môžete každé ráno odovzdať pani upratovačke na službe v oboch budovách školy.
Ďakujeme za Vašu podporu.
Vedenie školy viac


Začiatok školského roka 2017/2018
31.8.2017

Začiatok školského roka 2017/2018

Vážení rodičia a milí žiaci,
slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra t. j. v pondelok o 8.00 na ihrisku na Komenského ulici.
V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach.
1. stupeň na Komenského ulici
2. stupeň na Hurbanovej ulici
Vedenie školy viac


Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa
31.8.2017

Dôležitý oznam pre rodičov žiakov 1. stupňa

Vedenie školy oznamuje rodičom, že v školskom roku 2017/2018 nebude školská jedáleň podávať desiatu pre deti 1. stupňa z hygienických a bezpečnostných dôvodov.
Ale strava bude zabezpečená iným spôsobom. Deti budú mať možnosť zakúpiť si desiatu v bufete:
obložený rožok (0,40 €)
chlieb s pomazánkou a zeleninou (0,30 €)
rožok (0,10 €)
Desiata bude ráno pripravovaná v školskej jedálni a hygienicky zabalená.
Veríme, že všetci budú s týmto riešením spokojní.
Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy. viac


Oznam pre stravníkov
30.8.2017

Oznam pre stravníkov

Milí stravníci,
chceme Vám pripomenúť základné informácie, ktoré sa týkajú stravovania.
Pozorne si prosím dané informácie pozrite.
Ďakujem za pochopenie.
Vedúca školskej jedálne. viac


Zoznamy žiakov
28.8.2017

Zoznamy žiakov

Vážení rodičia a žiaci,
oznamujeme Vám umiestnenie žiakov v 1., 2., 5. a 9. ročníku.
Vedenie školy viac


Dôležitý oznam - zoznamy žiakov
22.8.2017

Dôležitý oznam - zoznamy žiakov

Vážení rodičia a milí žiaci,
zoznamy žiakov 1., 2., 5. a 9. ročníka budú zverejnené dňa 28. augusta 2017 po 12.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy viac


Dôležitý oznam pre rodičov prvákov v školskom roku 2017/2018
15.8.2017

Dôležitý oznam pre rodičov prvákov v školskom roku 2017/2018

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že všetky pomôcky pre prváčikov v školskom roku 2017/2018 sú sponzorsky hradené mestom Stará Turá, pani primátorkou Ing. Annou Halinárovou, takže vďaka tomu veríme, že nástup do školy bude aj pre Vaše rodiny príjemnou a bezstresovou záležitosťou. Tešíme sa na Vás.
Vedenie školy viac


Úradné hodiny počas leta
15.8.2017

Úradné hodiny počas leta

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že počas letných mesiacov sú úradné hodiny od 9.00 do 11.00 hod. z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov školy. V týždňoch od 24. 7. do 7. 8. 2017 bude škola úplne zatvorená z dôvodu čerpania celoškolskej dovolenky.
Za pochopenie ďakujeme.
Vedenie školy viac