banner

Oznam o zmene zápisu do 1. ročníka ZŠ

 

Riaditeľstvo ZŠ Stará Turá mení termín a spôsob zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

Ide o zmenu, ktorá je reakciou na vyhlásenie mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia koronavírusu na Slovensku.

 

 

Zápis sa uskutoční elektronickou formou v čase od 13.4.2021 do 14.4. 2021.

Elektronický formulár k zápisu nájdete na našej školskej stránke:/www.zsstaratura.sk v dokumentoch/.Vyplnený formulár/ spolu s úpravou rodičovských práv a so skenom rodného listu dieťaťa ako prílohu/ posielajte na adresu: administrativa@zsstaratura.sk.

 

V prípade, že nemáte prístup na internet, boli Vám v MŠ rozdané dotazníky k zápisu.

 

 

Treba ich vyplniť a priniesť do schránky, ktorá sa nachádza vo dvore ZŠ na Hurbanovej ulici, alebo osobne  do modrého pavilónu na Komenského ulici 13.4.-14.4. v čase od 8,00-10,00 a od 13,00-15,30.

 

Prípadné konzultácie ohľadom rodičovských práv a nástupu dieťaťa do ZŠ si dohodnete na týchto adresách /zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk, alebo riaditel@zsstaratura.sk/

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie Základnej školy.

K stiahnutiu