banner

HABAKUKY- koncoročný výlet

Štvrtácky béčkársky výlet

Náš školský výlet bol jedinečný. Videli sme tri Dobšinského rozprávky, zábavný rozprávkový areál, menili sme habakukské peniaze, obdivovali rozprávkové mestečko.Bolo tam fantasticky.

Detské centrum Felix

24. 6 sa 4. B ,, učila,, v detskom centre Felix v Starej Turej. Čakalo nás tam veľa zábavy, šantenia a darčeky, ktoré si pre nás pripravila majiteľka, p. Ambrušová.

Deň vody

Na Deň vody sme si v našej triede, 4. B rozprávali o  vzácnej tekutine, o vode. Na výtvarnej výchove sme maľovali vodu, studienky, rieky, pohár vody atď. Obrázky sme spolu zlepili a vytvorili knihu a venovali sme ju pracovníkom Prevaku, ktorí s vodou pracujú. Naše dielka sa páčili a Prevak na nás nezabudol. Dostali sme darčeky. Každý z nás dostal nádherný USB kľúč. Ďakujeme. triedna učiteľka Mgr. Katarína Kovárová

Veľkonočný jarmok

11. apríla 2014 sme my, 4. B šli spolu na veľkonočný jarmok. Prv, ako sme navštívili stánky so zaujímavým tovarom, navštívili sme Kultúrny dom Javorina, kde bola výstava kníh, burza kníh, dielne a..... staroturianski spisovatelia. Zoznámili sme sa s autormi kníh, ktoré často hovoria o našom meste. Spoznali sme pána Uhlíka, pána Novomestského a pani učiteľky paniu Truhlíkovú, Slezáčkovú, spoznali sme pani Trúsikovú a dozvedeli sme sa, že naša kamarátka, pani riaditeľka CVČ ka , pani Tepličková je tiež spisovateľkou.

triedna učiteľka Kovárová

Hans Christian Andersen

Dátum 2. apríl sa viaže s narodeninami Hansa Christiana Andersena.1. stupeň našej ZŠ sa oboznamoval s jeho tvorbou. Dnes sme si aj my, v  4. B čítali jeho rozprávky, klenoty literatúry. Zapojili sme sa na výzvu 4. A do súťaže O naj- knihu.

Výtvarná výchova

Takéto krásne práce vytvorili žiaci 4. B triedy na výtvarnej výchove.

Canitoterapia v 4. B triede

Medzi deti prišli psíci - Aida a Orchidea.

Aida učila ANJ, prijímala povely v angličtine a Orchidea nás učila prírodovedu.

Katarína Kovárová

Beseda o Izraeli

4. B trieda navštívila Domov bielych hláv, kde nám pán Mgr. Paľko Trúsik porozprával o krajine Izrael.

triedna učiteľka Katarína Kovárová

Sestry Royové

Pamätná izba Kristíny Royovej bola založená pri príležitosti 50. výročia smrti spisovateľky v roku 1986. Nachádza sa v historickej budove postavenej v roku 1852 v pseudorománskom slohu s vnútornym klenutím.

V pamätnej izbe sú vystavené rukopisy spisovateľky, prvé vydania niektorých diel autorky a ich preklady do cudzích jazykov. Je tu aj preklad novely K. Royovej Bez Boha na svete do čínštiny, ktorý vyšiel v roku 1929 v Šanghaji - prvý preklad slovenského literárneho diela do čínštiny. Popri literárnom diele sú tu prezentované aj osobné veci spisovateľky a niektoré rodinné pamiatky rodiny Royovcov. V roku 1992 bola vydaná publikácia Život a dielo sestier Royových.

Práve túto pamätnú izbu navštívili aj žiaci 4. B

Vševedko

Švrtáci súťažili vo Všedkovedkovi a dosiahli pekné výsledky

triedna učiteľka Katarína Kovárová

1. apríl v triede 4. B

Na 1. apríla sa v našej triede, v 4. B diali super veci, mali sme zaujímvé vyučovacie hodiny. Na hodinu VYV a PVC prišla pani Petra Benianová, mamina nášho Ferka a pripravila deťom polovýrobky na veľkonočné figúrky. Deti usilovne šili, plnili srdiečka, macka a domov si odnášali nádherné veci, svoje výrobky. 

triedna učiteľka Katarína Kovárová