banner

Trieda 3. A

Maľovaná záhrada

Maľovaná záhrada
Kde?
U nášho spolužiaka Mareka sme veselo maľovali kamene, chatku, pojedli všetko, čo dala príroda i Marekovi rodičia. Nikomu nič nebolo, takže všetko to bolo bio.......
ĎAKUJEME

Banka Tretinka

Vďaka Nadácii Život v triede 3. A majú banku, do ktorej si deti ukladajú svoje nazberané "ORUE".
Zberajú, zapisujú na účet a učia sa hravou formou hospodáriť s menou, ktorá je prijatá v triede 3. A.
Banka s názvom TRETINKA spravuje účty - na vytvorených kartách si deti pripisujú alebo míňajú svoje orue, ktoré získavajú ako odmenu za dobre urobenú prácu domácu, ale i školskú.
Vytvárajú si predstavy o fungovaní a spravovaní účtu a aj s bezhotovostným stykom.
Taká malá "finančná gramotnosť" prispeje k ich všeobecnému vzdelaniu.

Jablkový november

Deti 3. A triedy venovali celý november jabĺčkam.
Kreslili, maľovali, vyšívali, chutnali rôzne odrody jabĺk, na flaute hrali pieseň
Červené jabĺčko, spievali spolu s Kristínou pieseň Jabĺčko.
Vymýšľali báseň o jabĺčkach, jedli jablkové koláčiky od šikovných maminiek.
Kolobeh vody zopakovali projektom v jabĺčku.
Tematické vyučovanie deti zaujalo a popri všetkých jablkových aktivitách
sa naučili násobilku, deliliku aj vybrané slová po b a po m.
Mgr. Soňa Kotrasová

Listové tajomstvo

Hodina výtvarnej výchovy sa zmenila na jedno veľké tajomstvo. Listové tajomstvo spojené s prekvapením, aké listy nakoniec vzniknú z bielych výkresov. Podarilo sa a deti sa tešia na farebnú jeseň.