banner

"Zvyky a tradície Starej Turej"

"Prechádzku históriou" absolvovali dňa 7.10.2019 žiaci 4.A a 4.C triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami účasťou na výstave v DK Javorina. Výstavou na tému "Zvyky a tradície Starej Turej" nás previedla pani knihovníčka Zdenka, ktorej ďakujeme za veľmi zaujímavé rozprávanie a oboznámenie so zvykmi a tradíciami typickými pre náš región. Výstava bola pre nás všetkých veľkým obohatením a oživením histórie nášho mesta.

                             

                                
                                                     Mgr. I. Mikušová a Mgr. M. Gulánová