banner

Zomrela naša drahá kolegyňa a bývalá pani riaditeľka Anička Chmurová

 V piatok 13. decembra 2019 nás navždy opustila naša drahá kolegyňa a bývalá pani riaditeľka Anička Chmurová vo veku 68 rokov. Táto smutná správa nás všetkých zastihla nepripravených a veľmi nás zarmútila.

Pani učiteľka Anička Chmurová bola vynikajúcou učiteľkou slovenčiny na našej Základnej školy. Jej srdcovou záležitosťou bola kultúra a divadlo. Dlhé roky viedla aj so svojou kolegyňou divadelný krúžok Štvorlístok. Zaujímala sa o všetko čo súviselo s kultúrou. Svoj život zasvätila škole a tu strávila aj veľa času, najskôr ako učiteľka a neskôr 12 rokov aj ako riaditeľka. Pani Anička Chmurová bola ale predovšetkým veľmi dobrým človek a všetkým nám bude veľmi chýbať.

Česť jej pamiatke!
Vedenie školy a všetci zamestnanci školy