banner

Zážitkové učenie v 1.A

Matematika nie je žiadna ťažká veda, presvedčili sa o tom žiaci 1.A triedy. Pojem pár si osvojili pri hre Pexeso. No vytvorili aj zeleninové páry - dvojice, ktoré si na záver hodiny aj zjedli. Chutná matematika pokračovala aj s pomocou jabĺčok, ktoré sme spoločne delili na časti, aby mal každý kúsok, lebo jabĺčok bolo 6 a žiakov 19. Problém sa vyriešil - jabĺčka sme rozdelili na polovice a ešte na polovice a ešte na polovice a všetci si pochutili.
Poradie - prvý, druhý, posledný a pojmy hneď pred, hneď za si zasa vyskúšali pri dramatizácii rozprávky O repke.
A škvrna nás vôbec nepotrápila na výtvarnej výchove pomohlo slniečko, štetec a voda. Žiaci tvorili, slniečko sušilo, tiene poskakovali a vodopád bol na svete.
Na telesnej výchove sme si poriadne zacvičili s našimi psychologičkami - navzájom sme sa predstavili - zopakovali mená, ak by nás náhodou niečo trápilo vieme, kto nás vypočuje a pomôže nám.