banner

Základná škola - 3 potvrdené prípady COVID 19

 V Základnej škole Stará Turá boli potvrdené 3 prípady ochorenia COVID-19 k dnešnému dňu 24. 9. 2020. Na základe tejto informácie RÚVZ Trenčín nariadil žiakom 3 tried domácu karanténu.

RÚVZ nariaďuje žiakom 1 triede 3. ročníka, 1 triede 6. ročníka a 1 triede 7. ročníka domácu karanténu z dôvodu kontaktu s pozitívnou osobou v domácom prostredí 10 dní od posledného kontaktu.
Žiakov bude manažovať RÚVZ Trenčín.

Prosíme o dodržiavanie karantény počas 10 dní aj za predpokladu, že testované deti budú negatívne.


Karanténa trvá od 24. 9. 2020 - 1. 10. 2020 vrátane (3. ročník - 1 trieda)
od 24. 9. 2020 - 2. 10. 2020 vrátane (6. ročník - 1 trieda)
od 24. 9. 2020 - 2. 10. 2020 vrátane (7. ročník - 1 trieda)


Rodičia týchto detí môžu chodiť do práce alebo v prípade mladších detí môžu požiadať o vystavenie pandemickej OČR, o ktorú požiadajú svojho lekára.
RÚVZ Trenčín žiada minimalizovať sociálne kontakty.