banner

Vyučovanie na Základnej škole od 22. júna 2020

 Vážení rodičia,
vyučovanie na našej škole od 22.6.2020 bude nasledovné:

22.6. - 24.6.2020 1. stupeň - 1. až 4. hod podľa rozvrhu
2. stupeň - 1. až 5. hod podľa rozvrhu, ktorý bol pred zatvorením školy
( treba si priniesť knihy a zošity podľa rozvrhu, úbor na telesnú netreba )

25.6. - 29.6.2020 1. stupeň - do 11,30 s triednym učiteľom
2. stupeň - do 12,00 s triednym učiteľom podľa pokynov od neho

30.6.2020 rozdávanie vysvedčení a ukončenie školského roku v triedach

Za pochopenie ďakujeme.
vedenie a kolektív pracovníkov školy