banner

Výsledky z volieb do Rady školy pri ZŠ, Hurbanova 128/25, Stará Turá

Dňa 01.04.2019 prebehla voľba 2 zástupcov  pedagogických zamestnancov do RŠ.

Zástupcami boli zvolení  

  • Mgr. Anna Haverová,
  • Mgr. Alexandra Nedbálková.

Zástupcom  nepedagogických zamestnancov do RŠ sa  stala

  • Eva Hučková. 

Dňa 04.04.2019 prebehla voľba 4 zástupcov  rodičov žiakov  školy, do RŠ boli zvolení:

  • Alena Antalová,
  • Martina Kučerová,
  • Zdenka Adamkovičová,
  • Adela Malariková.

Ďakujeme všetkým voličom, že sa zúčastnili volieb a novým členom RŠ srdečne blahoželáme.