banner

Výsledky testovania žiakov 9. ročníka

 • Počet testovaných žiakov školy z matematiky: 51
 • Počet testovaných žiakov školy zo slovenského jazyka a literatúry: 52
 • Maximálny počet bodov v teste MAT: 20
 • Maximálny počet bodov v teste SJL: 25
 • Priemerný počet bodov školy MAT: 12,4
 • Priemerný počet bodov školy SJL: 16,1
 • Priemerný počet bodov v rámci SR MAT: 11,2
 • Priemerný počet bodov v rámci SR SJL: 15,7
 • Priemerná úspešnosť školy v % MAT: 62,2
 • Priemerná úspešnosť školy v % SJL: 64,5
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % MAT: 55,9
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % SJL: 63,0
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % MAT: 6,3
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % SJL: 1,5

K stiahnutiu