banner

Výsledky Testovania 5 - žiakov 5. ročníka

 Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5–2018) sa uskutočnilo 21. novembra 2018 na 1487 základných školách.

Testy písalo spolu 46 360 piatakov. 

Podrobnosti nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

Na našej škole sa zúčastnilo 76 žiakov 5. ročníka Testovania 5

Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy   76 76
Maximálny počet bodov v teste    30 30
Priemerný počet bodov školy   18,2 17,3
Priemerný počet bodov v rámci SR   17,8 17,5
Priemerná úspešnosť školy v % 60,8 57,6
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % 59,3 58,4
Rozdiel oproti národnému priemeru v %    1,5 - 0,8