banner

Výsledky okr. kola Pytagoriády- 1.stupeň ZŠ

Výsledky okr. kola Pytagoriády- 1.stupeň ZŠ

Dňa 26. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže- Pytagoriáda.   Z 1. stupňa sa jej zúčastnilo 7 žiakov.

Úspešní riešitelia sú:

3.ročník

5. miesto- Matejáková Magdaléna, 3.D


4.ročník

3. a 4. miesto- / s rovnakým počtom bodov/    Gajdošík Marek, 4.B

                                        Adamkovič Tomáš Dominik, 4.C

15. miesto- Kadlec Daniel, 4.A

 

Všetkým účastníkom Pytagoriády ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom gratulujeme.

Mgr.Mikušová