banner

Výsledky obvodného kola matematickej súťaže Pytagoriáda

Výsledky obvodného kola Pytagoriády:

Dátum konania : 13.03.2018, 14.03.2018

Miesto konania : Nové Mesto nad Váhom

 

5. ročník:

Zúčastnených:  31                  úspešných riešiteľov:  21

Naši zúčastnení :   Adrián Hruša, Martin Mikulec, Patrik Labudík, E. Černá

Úspešní riešitelia:

Adrián Hruša    (5.B)  -  3. miesto      RNDr. Anna Lašáková

Martin Mikulec ( 5.A) - 10. miesto   Mgr. D. Kohútová

Patrik Labudík ( 5.A) - 21. miesto     Mgr. D. Kohútová

 

6.ročník:

Zúčastnených:  25                  úspešných riešiteľov:  15

Naši zúčastnení :  Martin Hluchý, Nino Kontina, Natália Kristína Kaňová

Úspešní riešitelia:

Marek Hluchý  (6.C)  -  1. miesto      Mgr. Peter Čulák

Nino Kontina    (6.A)  -  6. miesto     Mgr. Peter Čulák

 

7. ročník:

Zúčastnených:  28                  úspešných riešiteľov:  1

Naši zúčastnení :  A. Ivanová, L. Polláková, Lukáš Fialka

 

8. ročník:

Zúčastnených:  29                  úspešných riešiteľov:  8

Naši zúčastnení :  Viktoria Kubinová, Marek Žoldák

Úspešní riešitelia:

Viktória Kubinová  (8.A)  -  7. miesto           Mgr. Jana Koštialová