banner

Výsledková listina školy z celoslovenského testovania 9 2019

Vynikajúce výsledky dosiahli naši žiaci z celoslovenského tetovania žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2018/2019

 • Počet testovaných žiakov školy z matematiky: 65
 • Počet testovaných žiakov školy zo slovenského jazyka a literatúry : 65
 • Priemerný počet bodov školy MAT 21,4
 • Priemerný počet bodov školy SJL 19,1
 • Priemerný počet bodov v rámci SR MAT 18,9
 • Priemerný počet bodov v rámci SR SJL 18,7
 • Priemerná úspešnosť školy v % MAT 71,4
 • Priemerná úspešnosť školy v % SJL 63,6
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % MAT 63,1
 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer v % SJL 62,3
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % MAT 8,3
 • Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % SJL 1,3