banner

Výroba vianočných dekorácií

Dňa 5.12.2019 sme mali v 2.C triede krásnu predvianočnú akciu, ktorú zorganizovala v rámci akcie " Rodičia deťom " pani Beláková.

        Deti si mohli počas dvoch tvorivých hodín vytvoriť vlastné vianočné ozdoby z hmoty, ktorú p. Beláková priniesla už vymiesenú a pripravenú na tvorenie. Deti si vykrajovali z rozvaľkanej hmoty rôzne tvary, dorábali vymaľovávaním, príp.  vytláčaním rôznych obrázkov. Pri práci sa priebežne občerstvovali prichystaným ovocím, ktoré p. Beláková priniesla spolu so všetkými materiálmi aj pomôckami, ktoré deti na tvorbu vianoč. ozdôb potrebovali.

        Za krásnu predvianočnú atmosféru, ktorá vládla v triede počas práce, jej všetci veľmi ďakujeme.

 

                                                                                                        Mgr. J.Chudá, tr. uč. 2.C