banner

Výlet 4. E

Koncoročný výlet 4.E triedy

V piatok 24.5.2019 sa 4.E trieda zúčastnila posledného koncoročného výletu absolvovaného na prvom stupni ZŠ. Bratislava nás privítala slnečným a teplým počasím. Cesta loďou k hradu  Devín bola o to zaujímavejšia.  Po prehliadke hradu sme sa aktívne zúčastnili na  dobových rytierskych  súbojoch, vyskúšali si "mušku" pri lukostreľbe, snažili sa ochrániť spanilé devy pred drakom  a overili si rýchlosť nôh pri prekonávaní rôznych prekážok nastražených nepriateľskými rytierskymi skupinami. V Bratislave sme  navštívili Slovenské národné múzeum, ktoré nás očarilo nielen stálymi prírodovednými expozíciami, ale aj zaujímavou výstavou čipkárskeho umenia na Slovensku.
  
4.E trieda + tr.uč.Z.Stupavská