banner

Vyhodnotenie krajského kola Geografickej olympiády

 Dňa 12. 4. 2018 sa konalo na ZŠ Odborárska Nové Mesto nad Váhom krajské kolo Geografickej olympiády kategória E a F.

Našu školu reprezentovali 2 žiaci, ktorí riešili monotematické úlohy o cestovnom ruchu, teoretický test z vybraných regiónov sveta a praktické úlohy s mapami.

Úspešným riešiteľom sa v konkurencii  20 žiakov z kategórie F stal  získal  10. miesto Marián Chudík zo VII.A .          - .
 
K dosiahnutému výsledku mu blahoželáme !
 
Žiakov pripravovala Mgr. Miriam Holotová.