banner

Vianočný program prváčikov

Vianočný program prváčikov

,, Jedného dňa odvial vietor                                             Do práce sa rýchlo dala

pani Jeseň kdesi svetom.                                                celý kraj hneď cukrovala.

Na známosť tak všetkým dáva:                                       Mrazila a bielila,

Perinbabka práve vstáva! "                                              deťom líčka farbila.


Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Koštialovej a pani učiteľky Nedbálkovej sa žiaci 1.stupňa opäť ocitli na vianočnom programe. Pani učiteľky prvých ročníkov nacvičili s detičkami čarokrásne pásmo básní . Snehové vločky i babka Perinbabka  so svojou vnučkou sa deťom prihovorili, zarecitovali i zaspievali. Telocvičňou sa ozýval spev detí , ktoré veľmi radi spievajú vianočné koledy. Deti za krásne vystúpenie a nacvičenie programu patrí veľká chvála i vďaka.

 

Prišiel stromček zelený,

máme stromček z lesa.

Medovníkmi pokrytý,

celý ligoce sa.

Prišiel stromček medzi nás, ako hviezda žiari.

Ktože to dal pod neho, pre nás toľké dary?