banner

Vianočné tradície v 2.C pokračovali...

        V predvianočnej atmosfére v 2.C sme pokračovali aj počas posledného adventného týždňa, kedy nám o zvykoch a tradíciách počas vianočných dní prišla porozprávať p. Saukuličová, ktorá sa už dlho venuje folklóru nielen nášho kraja. Deťom predstavila aj zvyky iných regiónov. Spolu so svojimi deťmi, za sprievodu huslí, zaspievala a  celú našu triedu naučila novú koledu, pri ktorej si na záver aj všetci zatancovali.

 Ako poďakovanie jej deti na záver namaľovali vianočný obrázok. V mene celej 2.C vďaka za krásne prežité sviatočné chvíle!

Jana Chudá,  tr. uč. 2.C