banner

Úspešný spisovateľ Martin zo 4.B

Báseň 

Žiaci 4.B triedy sa zúčastnili literárnej súťaže Báseň 2018, organizovanej časopisom Maxík. Žiaci dostali pochvalu za aktívny prístup pri rozvíjaní literárneho talentu.
2.miesto v kategórii 3.- 4.ročníkov získal Martin Malárik s básňou Písmeno.

Písmeno

Každé jedno písmeno.

Stojí v rade na meno.

Mená z písmen píšeme, 

na mäkčene nezabudneme.

Aj dĺžeň je náš kamarát 

písmená v menách má veľmi rád.

Moje meno  Martin je

bez mäkčena a dĺžňa sa smeje.