banner

Učiteľom detský parlament mesta

 Milí naši učitelia,

            každý rok Vám o takomto čase prajeme všetko najlepšie ku Dňu učiteľov. Myslíme to samozrejme úprimne, no zároveň vždy dúfame, že sa vďaka tomu nebudeme učiť a že nám nejaké povinnosti v deň Vášho sviatku odpustíte…No dnes, dnes je všetko inak….Až teraz, keď musíme sedieť doma a nemôžeme ísť do “tej hroznej školy, kde od nás stále niečo chcú”, sme si mnohí uvedomili, ako veľmi je nám tam s Vami dobre, ako veľmi ovplyvňujete naše životy, ako veľa nám  dávate a ako veľmi nám chýbate…Za všetko, čo pre nás denno-denne robíte, Vám patrí jedno veľké ĎAKUJEM!!!

            Milí učitelia, sme vďační, že nám vždy ukazujete tú správnu cestu, či už v škole alebo v živote, že pri nás stojíte v dobrom aj v zlom. Vieme, že to s nami nemáte ľahké, no Vy sa nikdy nevzdávate a plní lásky nás učíte novým vedomostiam a posúvate nás vpred. Častokrát spolu s nami prežívate ťažké skúšky, no tiež momenty plné šťastia a smiechu. 

            V mene všetkých spolužiakov a kamarátov Vám chceme úprimne a z celého srdca popriať všetko najlepšie, aby ste opäť onedlho mohli stáť pred plnými triedami detí, aby toto obdobie rýchlo prešlo a aby sme sa všetci zdraví vrátili a mohli byť zasa spolu. Máme Vás veľmi radi…

 

Sophia Scharbertová, 9.B, Lea Medňanská, 8.A,  Detský parlament mesta Stará Turá