banner

Účelové cvičenia v prírode na 2. stupni

21. september 2018

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnili účelové cvičenia v prírode na 2. stupni. Keďže od 23. septembra je Európsky týždeň športu, zameranie účelových cvičení bolo tiež na šport.

Stanovištia boli veľmi zaujímavé a príjemné, každého športu sa zúčastnila celá trieda v 5 min. limite sa snažili dosiahnuť, čo najväčší počet bodov a pri tom si aj zašportovať.

  • 1. stanovište bolo v telocvični na Hurbanovej ulici - Florbal - pani učiteľky Čierniková a Lašáková, usmerňovali žiakov, ktorí sa snažili zasiahnuť bránku florbalovou loptičkou pomocou florbalovej hokejky. Bola to vynikajúca šanca aj pre menej športovo zdatných žiakov, ktorým sa podarili výborné výkony.
  • 2. stanovište bolo na ihrisku pri škole na Hurbanovej ulici - Basketbal - pani učiteľky Medňanská a Omelková, pomáhali žiakom. Celá trieda sa snažili dať kôš basketbalovou loptou. Šťastie prialo nielen basketbalistkám.
  • 3. stanovište bolo na workoutovom ihrisku Hurbanova ulica - Posiľovanie - pán učiteľ Čulák, žiaci si skúšali fyzickú zdatnosť v náročnom cvičení.
  • 4. stanovište bolo na umelej tráve pri štadióne - Futbal - pán učiteľ Mandák, trieda strieľala loptu na malú bránku umiestnenú vo veľkej bráne. Nižšie ročníky sa mohli vyrovnať s vyššími vďaka tomu, že získali 1 bod aj za zasiahnutie veľkej brány.
  • 5. stanovište bolo na trávovom ihrisko pri štadióne - Frisbee - hod tanierom - pán učiteľ Denk, žiaci sa snažili zasiahnuť modrý štvorec, pričom tanier musel pristáť vo štvorci a zostať v ňom. Náročné cvičenie na presnosť potrápilo aj športovo zdatných žiakov.
  • 6. stanovište bolo zo zadu pri tribúne štadióna - Skauti - pani Drobná. Žiaci v časovom limite absolvovali fyzickú zdatnosť a potom celá trieda riešila vopred pripravenú tajničku.

Žiaci strávili nielen príjemné dopoludnie, ale dúfame, že urobili aj niečo pre svoje zdravie. Veríme, že ich to motivuje k väčšej aktivite v oblasti športu a pomôže to zlepšiť ich zdravie v budúcnosti.