banner

TURNAJ VO VYBÍJANEJ 4. ROČNÍK

V stredu 4. júna 2019 prišiel veľmi očakávaný deň, v ktorom si zmerali sily žiaci 4. ročníkov vo vybíjanej. Pripravovali sa naň zodpovedne na hodinách Telesnej výchovy s pani učiteľkami. Telocvičňa burácala skandovaním a povzbudzovaním všetkých divákov. Bola to poriadna sila, veď nás je 102 v ročníku...:o) Žiaci bojovali s nasadením všetkých síl. Fyzických i duševných. ..:o) Hra prebehla v duchu fairplay. Na dodržiavanie pravidiel dohliadal pán učiteľ Michal  Denk, za čo mu touto cestou ďakujeme. Víťazmi sa stala 4. C, trieda múdrych sovičiek, ktorá získala putovný pohár už po druhý raz !!!


Výsledky turnaja:

1. miesto – 4.C
2. miesto – 4. E
3. miesto -  4. A
4. miesto – 4. D

5. miesto – 4. B