banner

TURNAJ VO VYBÍJANEJ 3.roč.

Dňa 30.4.2019 sa v telocvični ZŠ na Komenského ulici niesol skandovaním, povzbudzovaním svojich, pískaním a inými verbálnymi a neverbálnymi prejavmi. Konal sa totiž turnaj 3. ročníkov vo Vybíjanej.Zápasy boli temperamentné, žiaci hrali s použitím všetkých svojich schopností a síl. Hrali oduševnene. Na všetky pravidlá dohliadal p. uč. Michal Denk, ktorému veľmi pekne Ďakujeme.

Výsledky turnaja:

1. miesto - 3.A

2. miesto - 3. C

3. miesto -  3.D

4. miesto - 3. E