banner

Timejka z 3.E- úspech v okres. kole Šaliansky Maťko

24.1.2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese povesti .

V II. kategórii školu reprezentoval Jiří Synek (5.B), v III. kategórii Samuel Halienka (6.A). 

V 1. kategórii Timejka Tomášková (3.E), ktorá v okresnej konkurencii obsadila krásne 2. miesto.

Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy

a

Timejke Tomáškovej gratulujeme k peknému 2. miestu.