banner

Testovanie 9

Vážení rodičia, dňa 3. apríla 2019 sa Vaše dieťa – žiak 9. ročníka zúčastní celoslovenského testovania T9 - 2019 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie je povinné.

Ak by žiak nemohol byť testovaný v tento deň z vážnych zdravotných dôvodov, musí absolvovať testovanie v náhradnom termíne, ale v Trenčíne.

Testovanie 9 prebehne na našej škole v čase od 7,45 do 12,00 hod.

Bližšie informácie o testovaní sú v každej triede, pred školou vo vitríne a na internetovej stránke: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9