banner

Testovanie 5 2019

Vážení rodičia,

dňa 20.11.2019 sa Vaše dieťa – žiak 5.ročníka povinne zúčastní celoslovenského testovania

T5-2019 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Testovanie prebehne na našej škole v čase od 8,00 do 11,15 hod. Bližšie informácie o testovaní sú v každej triede, pred školou vo vitríne a na internetovej stránke www.nucem.sk časť Merania Testovanie 5.

Ak má niekto záujem písať ho nie v papierovej podobe, ale na počítači, musí sa prihlásiť u triedneho učiteľa do 18.10.2019 ( inak píše na papier )

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2018-2019