banner

Testovanie 5

Vážení rodičia a milí žiaci,
V stredu 21. novembra 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2018). Na stránke núcem.sk. sú zverejnené dokumenty Základné informácie k Testovaniu 5-2018, ktorý spolu s ďalšími organizačnými pokynmi a špecifikáciami testov nájdu  všetci zainteresovaní aj v časti Dokumenty - Testovanie 5-2018.
Vedenie školy

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5