banner

Tanečná telesná výchova

 S cieľom zatraktívniť a skvalitniť hodiny telesnej výchovy sa naši druháci, tretiaci a trieda 4.C vďaka projektu Moduly - garatom je Street Dance Academy , zapojili do výučby tanečných prvkov Hip Hopu.  Počas desiatich hodín telesnej výchovy sa deťom venovala výborná tanečníčka ,lektorka a cvičiteľka v jednej osobe, Katka Rzavská. Každá vyučovacia hodina začala rozcvičkou a po nej sa deťom cez videonahrávku prihovoril Laci Strike a predstavil tanečné kroky, ktoré deti na hodine nacvičovali. Najskôr pomaly a na počítanie lektorky a potom v sprievode hudby. Deti sa pod vedením Katky Rzavskej postupne naučili tieto tanečné kroky: Two Step, Patty Duke, Janet Jackson, Smurf, Box Step a Bart Simpson.
Na záver týchto tanečných lekcií si deti samy nacvičili aj jednoduché tanečné choreografie, ktoré odtancovali a predstavili pred svojimi kamarátmi.

 Hodiny boli zaujímavé, zábavne a deti sa na ne vždy tešili .

Katke Rzavskej ešte raz, všetci pekne ďakujeme.