banner

Talentída

Žiaci 4.B triedy sa tešia vždy, keď príde obálka z Talentídy, riešia spolu s druhákmi Maksíka. Maksík je matematická súťaž,ktorá má 5 kôl. Do každého kola s vyriešenými úlohami posielame nielen vyriešené matematické úlohy, ale aj nové úlohy s danou témou, ku ktorým prikladáme aj obrázky. Mnohé z nich autori použili pri tvorbe úloh. Dostali sme darčeky a jednu veľkú pochvalu.