banner

Svetový deň výživy


Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov v roku 1945. 

Aj v našej triede sme si pripomenuli tento deň rôznymi aktivitami. Slovenský jazyk sme začali vytváraním asociácií k téme Zdravá výživa. Pokračovali sme tajničkou, kde úlohou každej dvojice bolo pomenovať ovocie a zeleninu na obrázkoch a dozvedeli sme sa z čoho by mala byť zložená zdravá desiata. Počas veľkej prestávky sme sa občerstvili ovocím. O tom, že nám ovocie veľmi chutilo, svedčila aj prázdna miska. Na čítaní sme čítali báseň Hruška od spisovateľky Kristy Bendovej. Deň sme ukončili zábavnou hrou Tik Tak Bum. V hre sme si rozvíjali slovnú zásobu. Našou úlohou bolo hovoriť slová, ktoré súvisia s danými obrázkami (na trhovisku, v chladničke, na jedálenskom stole,...).

Pomocou všetkých týchto aktivít sme si rozprávali o tom, aké je dôležité príjmať tieto zdravé dobroty.

Mgr. Maďarková