banner

Súťaž v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín

8. marec 2018

 I v tomto školskom roku sa žiaci našej školy pod vedením svojich učiteľov pripravovali a následne sa zúčastnili známej recitačnej súťaže s dlhodobou tradíciu - Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa koná jej 64.ročník a mnohí známi slovenskí herci začínali svoju umeleckú kariéru práve v nej.

Súťaž je postupová, najskôr prebiehajú školské kolá na všetkých školách, potom tzv.obvodné kolá, nasledujú okresné, krajské a posledné je celoslovenské kolo.

Dňa 27. 2. 2018 sa víťazi školského kola našej ZŠ zúčastnili obvodného kola v Novom Meste nad Váhom. Súťažili s ostatnými víťazmi školských kôl v okrese Nové Mesto nad Váhom. Konkurencia bola silná a porota vyzdvihla vysokú kvalitu všetkých prednesov, ktoré zazneli, preto nás veľmi teší, že z ôsmich žiakov našej školy, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili, sme získali 5 ocenení (v rôznych kategóriách) s postupom do ďalšieho kola.

Všetkým šikovným recitátorom blahoželáme - lebo aj tí, čo nezískali  cenu, podali výborný výkon a svojím prednesom potešili porotu i divákov: Andrea Šimončičová (získala 2. miesto s postupom), Alica Bielčková (získala 2. miesto s postupom), Ondrej Stuchlý - žiaci 1. stupňa ZŠ

Erika Spustová, Sophia Scharbertová (získala 2. miesto s postupom), Nicol Sadloňová, Michaela Chudíková (získala 3. miesto s postupom), Lea Medňanská (získala 1. miesto s postupom) - žiaci 2.stupňa ZŠ.

 

Mgr. Katarína Medňanská