banner

Súťaž mladých zdravotníkov

Slovenský Červený kríž každoročne organizuje Územnú súťaž  družstiev mladých zdravotníkov.

Súťaž sa uskutočnila 30. 4. 2019 na ZŠ L. Novomeského v Trenčíne a pozostávala z teoretických vedomostí  a praktického poskytovania prvej pomoci.