banner

,,Staroturiansky škovránok"- súťaž v speve ľudovej piesne

Staroturiansky škovránok

  Opäť po roku,  sa v našej škole konala spevácka súťaž ľudovej piesne ,,Staroturiansky škovránok“.  Zneli piesne známe i menej známe, no v podaní detí našej školy zneli ,,famózne“.  Deti boli dokonale pripravené, spievali s plným nasadením a vážnosťou, hlasom speváckych hviezd. Súťažili v dvoch kategóriách, kategória č. 1- 1. a 2. ročník, kategória č. 2- 3. a 4.ročník.  Výber víťazov bol veľmi náročný. Porota okrem prvých troch miest musela udeliť i niekoľko cien poroty.  Veríme, že ľudová pieseň, ktorá sa traduje už od nepamäti, zanechá v našich deťoch pocit hrdosti a krásna v akej krásnej krajine žijeme, v kraji pod Javorinou.

Víťazmi sa po dlhom radení poroty stali:

Kategória č. 1- /1., 2.roč./

1.miesto- Barbora Železníková 1.A- ,,Na horách býva“

2.miesto- Alexandra Čierniková 2.A- ,,Na jaro prilecá“

3.miesto- Zuzana Pevná 2.D- ,,Sedemdesiat sukieň...“

Cena poroty: Radúz Gajdošík 2.D- ,,Zjedzte ma vlčky...“

                    Júlia Lisá 1.B- ,,Oči, oči, čierne oči“

 

Kategória č. 2- /3., 4.roč./

1.miesto- Sara Alušicová 3.D- ,,Hlboký jarček...“

          Sofia Hvožďarová 4.A- ,,Spievaj si slávičku“

2.miesto- Gabika Harušťáková 3.D- ,,Z hory veter veje“

3.miesto- Tereza Fecková 3.C- ,,Limbora“

                 Martin Klimo 3.E- ,,Slovenské mamičky“

 

 /Gulánová, Ostrovská, Michalcová/