banner

Smútočný oznam

Posledná rozlúčka s Mgr. Vladimírom ŠIDLOM 

 

Základná škola sa lúči s bývalým kolegom a bývalým pánom riaditeľom 
Mgr. Vladimírom Šidlom, ktorý zomrel vo veku 78 rokov.
Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční vo štvrtok 25. augusta 2022 o 14.00 hod. v Dome smútku Stará Turá.
 
Česť jeho pamiatke!