banner

Slovina je hra

Slovina je hra

Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl, v predmete Slovenský jazyk a literatúra.

Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať Slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.

Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra.

Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich flexibilitu.

 

V školskom roku 2018/2019 sa zapojilo do súťaže 26 žiakov 1.stupňa. Najšikovnejší žiaci boli prváci a druháci, no nedali sa zahanbiť ani tretiaci a štvrtáci.

Na treťom miesto v rámci Slovenska sa umiestnila Kristína Poláková z 2.B triedy.

 

 

 

K stiahnutiu