banner

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

V piatok 28. júna 2019 sme slávnostne ukončili školský rok 2018/2019 a vyhodnotili výchovno-vyučovacie výsledky.

Školu v tomto školskom roku navštevovalo 712 žiakov, z toho 349 žiakov na 1. stupni a 363 žiakov na 2. stupni. Vysvedčenie so samými jednotkami mali 214 žiaci, 357 žiakov prospelo s vyznamenaním, 163 žiakov prospelo veľmi dobre, 169 prospelo a žiaľ 12 žiakov neprospelo a z nich 7 žiakov čakajú opravné skúšky. Žiaľ máme na škole žiakov, ktorí sa vyhýbajú školským povinnostiam a triedni učitelia im museli udeliť výchovné opatrenia -  pokarhania  44 žiakom, zníženú známku zo správania 2. stupňa dostali 8 žiaci, zníženú známku zo správania 4 stupňa 1 žiak

Príhovorila sa učiteľom, rodičom i žiakom zástupkyňa primátora Mgr. Iveta Gavačová , ktorá ocenila žiačky najlepšie žiačky školy.

Viktória Kubinová získava ocenenie za výborný prospech počas celého štúdia na škole, vynikajúce dosiahnuté výsledky v testovaní 9 a úspešnú reprezentáciu v športových a vedomostných súťažiach a olympiádach.

Simonka Makarová získava ocenenie za výborný prospech počas celého štúdia na škole, vynikajúce dosiahnuté výsledky v testovaní 9 a úspešnú reprezentáciu vo vedomostných súťažiach a olympiádach.

Zvlášť ďakujeme pani učiteľke Anke Lašákovej za vykonanú prácu v našej škole, ďakujem aj pani učiteľke Jarke Dunajčíkovej za výpomoc v ŠKD.