banner

ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 2018

21. február 2018

 ŠKOLSKÉ KOLO HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 2018

 
15. februára 2018 sa na 1. stupni našej školy uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vybrané ukážky prednieslo spolu 20 detí.  Porota z nich ocenila tých, ktorých  výkon bol na základe odborných hodnotiacich kritérií najviac vydarený. Poďakovanie za aktívnu prácu s literárnym textom však patrí všetkým zúčastneným a tiež tým rodičom, ktorí sa podieľali na príprave svojich malých recitátorov.
 
                 POÉZIA                                                                         PRÓZA
1. miesto: Andrea Šimončičová – 3.E                                             Ondrej Stuchlý – 4.A
2. miesto: Alica Bielčiková – 4.A                                                    Nina Podhradská – 3.C
                                                                                                         Sophia Hvožďarová – 4.A
3. miesto: Nicol Líšková  – 4.C                                                       Pavel Kuchárek – 3.C                     
                                                                                                      
                                                                                                                       Mgr. Viera Biesiková