banner

ŠKOLA V PRÍRODE- DUCHONKA

 1.deň-dopoludnie

  Ráno sme sa rozlúčili s rodičmi a plní očakávaní sme vyrazili smer DUCHONKA- škola v prírode. Cesta ubehla rýchlo a bez problémov. Ubytovali sme sa v penzióne Jazmín, síce v malých, ale útulných izbách. Pani učiteľky nám, deťom, vysvetlili  pravidlá správania sa, aby sme všetky činnosti zvládli bez ujmy na zdraví. Obed bol chutný a trochu sme sa boli pozrieť pri vodnej nádrži a jej okolí. Tešíme sa na popoludňajší program s animátorkami.

Vaše  deti