banner

Strelecká mikulášska súťaž

Strelecký krúžok pri ZŠ v Starej Turej usporiadal dňa 7. decembra 2018 pre žiakov rôzne súťaže a to hod tenisovou loptičkou na presnosť, streľba z laserovej pušky na 30 sek. a  strelecký súboj.

Strelecký súboj vyhral žiak Marián Chudík

Hod tenisovou loptičkou vyhral Habánek Filip

Laserová puška na  30 sek. a najaktívnejší strelec bol Horník Samo.

 

Každý súťažiaci si odniesol čokoládový adventný kalendár, ako sponzorský dar od rodičov nemenovaného žiaka.

Za kráľa strelcov pre rok 2018 bol vybraný žiak Marcel Žáček.

Víťazi boli odmenení pekným pohárom.

Záverom boli futbalové derby ,kde vyhralo družstvo kapitána Dunajčíka Michala.

Na budúci štvrtok 13.12.2018 pripravujeme Vianočnú súťaž.

Tréner Milata Peter       Stará Turá 7.12.2018