banner

Rodičia deťom

  Už tradične, s príchodom nového škol.roka, sa u nás, v ZŠ, rozbiehajú akcie, ktoré sú pre deti mimoriadne zaujímavé a to preto, lebo sa na vyučovaní zúčastňujú aj ich rodičia. Jedná sa o akciu, nazývanú "Rodičia deťom..." Jednotliví rodičia, ktorí dokážu niečo zaujímavé vytvoriť, porozprávať, naučiť, predvedú svoje zručnosti priamo na hodine s deťmi. Ako učiteľka viem, že nie je vôbec jednoduché, postaviť sa pred celú triedu a zaujať ich, udržať si ich pozornosť a zvládnuť ich rôzne nepredvídateľné reakcie na dianie počas celej hodiny. O to viac si vážim zanietenie rodičov terajšej 2.C triedy, ktorí od nástupu detí do 1.roč. až dodnes prejavujú veľký záujem o túto akciu.

 Už vo vianočnom období k nám zavítala p. Maláriková, ktorá prišla spolu so starším synom Martinkom a za sprievodu gitary nám  zaspievali vianočné koledy a priblížili vianočné zvyky a tradície. Toto stretnutie sa nieslo v znamení vianočnej atmosféry a veľkého nadšenia detí...

  Nesôr, v čase častých chrípkových ochorení, naučila p. Psotná deti, ako ľahko si môžu doma vyrobiť " vitamínovú bombu" vo forme smoothie. Mixovali a ochutnávali sme rôzne kombinácie ovocia a zeleniny.

    Veľmi poučné bolo aj stretnutie s p. Bunovou, ktorá deťom porozprávala o zdravých účinkoch byliniek. Ochutnávali sme rôzne čaje, vyfarbovali vymaľovánky s bylinkami, ktoré p. Bunová pre nás pripravila a na záver sme si vyrobili levanduľové vrecúška. Touto cestou jej chceme všetci veľmi poďakovať za niekoľko kníh-herbárov, ktoré nám darovala so želaním, aby sme ku každej bylinke, ktorá sa v herbári spomína, našli a vylisovali jeden ukážkový exemplár. Bola to pre deti veľká motivácia a v jarnom období sa začali preteky v hľadaní jednotlivých bylín, ktoré sa nachádzajú v našich záhradách a okolí.

          Deti potešilo aj stretnutie s p. Petrášovou, ktorá ich naučila, ako zaujímavo a chutne môžu vyzdobiť svoj narodeninový stôl. Deti pomáhali čistiť, šúpať a  krájať ovocie.To následne ukladali na tácky v tvare rôznych kvetiniek, srdiečok, zvieratiek atď.Takouto nenásilnou a hravou formou zistili, aké je pravdivé tvrdenie, že "jedia aj oči". Deti totiž priznali, že keď dostanú takto pekne naservírované ovocie alebo zeleninu,s chuťou zjedia aj to, čo im inokedy nechutí.

      Ku koncu škol. roka patria už tradične rozlúčkové opekačky. Aj keď my sme sa lúčili len na dva mesiace, vďaka patrí našim mamičkám, p. Belákovej a p. Petrášovej, ktoré pre deti aj rodičov, pripravili v Topoleckej príjemné popoludnie, spojené s opekačkou, ochutnávkou domácich dobrôt a športovým vyžitím detí.

       Skončením 1. škol. roka detí neskončili aktivity našich rodičov. Hneď po nástupe do 2.roč. sme boli pozvaní v rámci športovo-náučného dňa k rodine Vakošovcov na Jazviny. Cestou deti plnili rôzne úlohy z oblasti dopravy,lúštili tajničky a doplňovačky, ktoré pre nich pripravila p. Viskupová. Za správne riešenia úloh ich v cieli cesty čakali čerstvo opečené špekačky, domáce koláčiky, pomazánkové chlebíky a domáce keksíky, na ktorých si deti veľmi pochutnávali...

  Touto cestou by som sa chcela veľmi poďakovať všetkým rodičom, ktorí neváhali obetovať svoj voľný čas príprave a uskutočneniu spomínaných akcií. Verím, že takýto spôsob získavania vedomostí zostane deťom v spomienkach veľa rokov.

                                                                                      S vďakou Jana Chudá, tried. uč. 2.C