banner

Prosba o podporu projektu hlasovaním cez sms - iba do 31. 1.

Milí priatelia, známi aj neznámi,

zapojili sme sa do grantovej výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne mamnato. Úspešne sme sa prepracovali do užšieho výberu projektov. Teraz nastáva fáza hlasovania, kedy potrebujeme získať dostatočný počet hlasov, aby bol náš projekt finančne podporený.

Preto sa na Vás obraciam s prosbou o podporu projektu, ktorým chceme finančne zastrešiť viaceré aktivity:

1. Podujatie Otvorená náruč v Podkylave, ktoré pripravujeme už po siedmy krát. Je zamerané na deti a mládež s ŤZP a ich rodičov z Podjavorinskej oblasti (St. Turá, N. Mesto, Myjava). Ponúkame: zdravotné a tvorivé terapie, wellness a športové aktivity, odborné konzultácie pre rodičov...Na podujatí sa zúčastňuje do 200 ľudí.

2. Víkend pre deti s autizmom a ich rodičov v Podvišňovom. Opäť pozývame už po štvrtýkrát deti a rodičov z Podjavorinskej oblasti a tiež z okolia Senice. V spolupráci so spojenou školou na Myjave tvoríme samostatný program pre deti a samostatný pre rodičov. Deťom ponúkneme canisterapiu, športové, tvorivé činností, skupinové aktivity, rodičom odborné konzultácie, diskusie s odborníkom na tému autizmus, spôsob ako vychovávať dieťa s touto diagnózou, nácvik rôznych terapií pri práci s dieťaťom. Počet účastníkov 80.

3. Seminár pre dobrovoľníkov. Bude zameraný na odborný rast dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú a spoluorganizujú tieto podujatia. Prednášky na tému ako pracovať so znevýhodnenými deťmi, osobnostný rast, motivácia k pokračovaniu v dobrovoľníctve...

Budem Vám veľmi vďačná, ak svojím hlasom cez SMS správu podporíte práve náš projekt!!!! Nezabudnite, že termín hlasovania sa končí 31. 1. 2019!!!

Hlasovať za náš projekt môžete zaslaním SMS správy v tvare:

 HLAS(medzera) 735  (číslo nášho projektu) na číslo 0902 020 292

Cena spätnej SMS je 0 € s DPH. Zákazník hradí ním zasielanú SMS podľa aktuálneho cenníka mobilného operátora. Zahlasovať je možné len raz počas trvania hlasovania a len za jeden projekt. 

Ďakujem za Vaše hlasy a zároveň Vás prosím o šírenie tejto prosby a zaslanie SMS hlasu cez ďalších priateľov a známych e-mailom, sociálnymi sieťami a pod.

Verím, že aj vďaka Vašej podpore získame potrebný počet hlasov a tieto zmysluplné a pre danú skupinu veľmi nápomocné podujatia dokážeme financovať aj vďaka Vášmu hlasu!

S napätím a pozitívnym očakávaním

Júlia Bublavá