banner

Program pre budúcich prvákov

10. apríl 2018

 

Dňa 5.4.2018 sme v školskej telocvični na Komenského ulici srdečne privítali budúcich prvákov v sprievode svojich pani učiteliek z MŠ. Pripravili sme pre nich rozprávkový program O kuriatku, ktoré sa vydalo na vandrovku. Počas cesty sa zoznamovalo s rôznymi zvieratkami. Zvieratká ako vranka Danka, myšička Pesnička, zajko Rátajko, líštička Abecedička a žabka Skákajlabka mali pre deti pripravené rôzne úlohy. Celý program bol popretkávaný obľúbenými pesničkami, pri ktorých si deti mohli aj zacvičiť. Nakoniec si odnášali, okrem zážitkov, aj malé darčeky na pamiatku, ktoré vyrobili žiaci 4.A. Réžiu pripravili p. zástupkyňa D. Pribišová a p. uč. A. Majtánová. V programe vystupovali žiaci 3.B a 4.A pod vedením p. uč. S. Kotrasovej a p. uč. B. Michalcovej.