banner

Prispejte 2 % zo svojich daní

 Prispejte 2 % z Vašich daní – zlepšite kvalitu výučby detí na našej škole

Údaje o prijímateľovi

Obchodné meno    :      Rodičovské združenie pri ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá

                Sídlo         :      Hurbanova 128/25, 91601 Stará Turá

                IČO           :      42277248

  Právna forma       :      701

Rodičovské združenie pri  ZŠ Stará Turá ďakuje  všetkým, ktorí prispeli  zo svojich daní na zlepšenie kvality výučby na našej škole.

 

K stiahnutiu