banner

Príhovor žiakom od pani riaditeľky

Milí žiaci,

každodenne sledujem  pohyb na edupage a mám vedomosť, že niektorí sa vôbec neprihlasujete a nepracujete vo vzdelávaní, hlavne žiaci 2. stupňa. Máme tieto dni VYUČOVANIE Z DOMU a nie prázdniny. Preto Vás dôrazne žiadam, aby ste začali pracovať a vzdelávať sa podľa pokynov vedenia školy, vyučujúcich - stále si plníte povinnú školskú dochádzku. Ak máte problém s prihlásením, že si stratil heslo, napíš na mail riaditeľke školy,  vybavíme  a hneď odošleme nové údaje. Nemáte doma internet, treba dať vedieť, alebo prípadne spolužiak Ti môže pomôcť.

Prosíme o zodpovedný prístup k vzdelávaniu. 

Mgr. Jana Koštialová