banner

Príhovor predsedníčky Rady rodičov Rodičovského združenia pri ZŠ

Vážení rodičia,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila touto cestou.

Pre nás všetkých je tento kalendárny rok naozaj veľmi zvláštny. Myslím, že nikto nepredpokladal, že  vôbec môže nastať situácia, akú dnes zažívame, že sa takmer celý svet zastaví, že vírus, ktorý sa rozšíril takmer do každej krajiny, tak ovplyvní naše životy.

Každý deň sa stretávame s obmedzeniami, ktoré sme si niekedy nevedeli ani predstaviť. Aj naše deti sú zrazu zmätené a zaskočené novou formou vyučovacieho procesu. Druhý polrok uplynulého školského roka deti strávili "domácim vzdelávaním". Vylúčenie zo štandardného vzdelávacie procesu zaskočilo nás rodičov, ale i pedagógov. Zrazu sme všetci museli zareagovať na novovzniknutú situáciu, naučiť sa komunikovať prostredníctvom výpočtovej techniky a internetového pripojenia. Pedagóvia spojili svoje sily so Slovenskou poštou, aby zabezpečili vzdelávanie i deťom, ktoré túto možnosť nemajú. Život na "našej" škole sa teda úplne nezastavil ani v tomto období. ZŠ musí byť pripravená na štandardný i dištančný vyučovací proces.

Naše príspevky do Rodičovského združenia sú podporou pri skvalitnení výučby a prostredia našich detí, o.i. prispievame i na technické vybavenie školy.

Rodičovské združenie sa snaží vychádzať v ústrety potrebám ZŠ i v tomto zložitom období, preto by som Vás v mene Rodičovského zduženia chcela poprosiť, aby ste zvážili členstvo a uhradenie príspevku RZ     v hodnote 15,- eur na dieťa / rodinu.

Verím, že toto náročné obdobie zvládneme všetci v zdraví a situácia bude priaznivá pre neprerušenie štandardného vyučovacieho procesu, tak aby všetky deti mohli využívať prostriedky, ktoré im ZŠ poskytuje.

Prajem Vám veľa zdravia

Martina Kučerová

Predsedníčka Rady rodičov Rodičovského združenia pri ZŠ